Osman Turan anılacak

16 Ocak 2018

Eserleri, fikirleri ve hizmetleriyle bir nesle öncülük eden büyük ilim adamı, Selçuklu tarihçisi, gönül insanı merhum Prof. Dr. Osman Turan, vefatının 40. Yılı münasebetiyle İstanbul’da düzenlenen bir anma programında yâd edilecek. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Sadi S. Kucur’un konuşmacı olacağı anma toplantısı, Bâbıâli Enderun Sohbetleri’nde gerçekleşecek. Toplantıda tarihçimizin hayatı, ilmî eserleri, fikirleri ve yaptığı hizmetler dile getirilecek. Katılımın serbest olduğu toplantı, Bâbıâli Lokantası’nda (Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan Caddesi, No: 6 Cağaloğlu) 18 Ocak 2018 Perşembe günü saat 18.00’de başlayacak.

 

OSMAN TURAN KİMDİR?
1914 yılında Trabzon’da doğan Osman Turan, 1940 yılında Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nden mezun olup, On İki Hayvanlı Türk Takvimi eseriyle doktor unvanını aldı. 1944’te doçent, 1951’de de profesör olan Turan, 1954 yılında Trabzon’dan milletvekili seçildi. Milletvekilliği 27 Mayıs 1960 yılında kesintiye uğrayan Prof. Dr. Turan, Yassıada’da 17 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat etti. 1964 yılında Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı seçildi. 1967’de tekrar milletvekili seçildi; 1969 yılında siyasetten çekildi. Osman Turan 17 Ocak 1978 tarihinde ebedî aleme göç etti.

Mehmet Fuat Köprülü’nün öğrencisi olan Osman Turan, genelde Türk Tarihi, özelde Selçuklu Tarihi alanında eşsiz eserler bırakmış, MEB İslam Ansiklopedisi’ne yazdığı değerli maddeler ve yabancı dergilerde yayımlanan makaleleri ile de Türkiye ve Türk Tarihi alanına büyük katkılarda bulunmuştur. Turan’ın ilim disiplini ve ciddiyeti, üniversite camiasında ve tarihçiler arasında büyük hayranlık uyandırmıştır. Osman Turan’ın bütün eserlerini Ötüken Neşriyat kültür hayatımıza kazandırmaktadır.

Eserleri: On İki Hayvanlı Türk Takvimi (1941), Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti (1965), Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi (1969), Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi (1973), Selçuklular ve İslamiyet (1971), Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar (1958), Selçuklular Zamanında Türkiye (1971), Türkiye’de Manevi Buhran Din ve Laiklik (1964), Türkiye’de Komünizmin Kaynakları (1965), Vatanda Gurbet (1980), Türkiye’de Siyasi Buhranın Kaynakları (1980).

...

Etiketler:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir